โครงการวิจัย: ตอนบ่ายวันเสาร์ ยายมาตามให้กลับบ้าน

ชื่อผู้เขียน:

ชื่อผู้ร่วมวิจัย: --ไม่ได้ระบุข้อมูล--

สาขาวิชา:

ประเภทบทความ: งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/ตีพิมพ์เผยแพร์: 4

วันที่ตีพิมพ์: 1 มิ.ย. 2556

วันที่ขอเบิก: 1 ม.ค. 2513

จำนวนเงิน: -

คณะ: คณะครุศาสตร์

ประเภทแหล่งเผยแพร์: งานสร้างสรรค์ระดับชาติ

คะแนน: 0.6

ปี พ.ศ.: 2556

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร์: น้ำแห่งชีวิต นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร13มิ.ย.–11 ส.ค.2013

วันที่เพิ่มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร์: 1 ม.ค. 2513