โครงการวิจัย: การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายมาดล จรูญรัตน์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 6 ต.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: --ไม่ระบุข้อมูล--

การนำไปใช้ประโยชน์: --ไม่ระบุข้อมูล--

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562