โครงการวิจัย: เทคนิคทรีดียูสเซอร์อินเตอร์เฟสต้อนแบบบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำรหับดึงดูนความสนใจหัตถกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายเนติชัย จีนสกุล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน: กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดกลุ่มสตรีท่าสะท้อน

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 10 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างแอพพลิเคชันต้นแบบผลิตภัณฑ์สามมิติด้วยเทคนิคทรีดียูสเซอร์อินเตอร์เฟสบนสมาร์ทโฟนสำหรับดึงดูดความสนใจหัตถกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนศึกษาปัจจัยของการดึงดูดความสนใจหัตถกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการใช้งานแอพพลิเคชันต้นแบบผลิตภัณฑ์สามมิติด้วยเทคนิคทรีดียูสเซอร์อินเตอร์เฟสบนสมาร์ทโฟน

การนำไปใช้ประโยชน์: แอพลิเคชันต้นแบบผลิตภัณฑ์สามมิติด้วยเทคนิคทรีดียูสเซอร์อินเตอร์เฟสบนสมาร์ทโฟน สำรหับดึงดูดความสนใจหัตถกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยของการดึงดูดความสนใจหัตถกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการใช้งานแอพลิเคชันต้นแบบผลิตภัณฑ์สามมิติด้วยเทคนิคทรีดียูสเซอร์อินเตอร์เฟสบนสมาร์ทโฟน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562