โครงการวิจัย: ระบบคัดกรองนักศึกษาแรกเข้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล

ชื่อผู้เขียน: ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พาณิช

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 30 เม.ย. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ใน1รายวิชาการทำเหมืองข้อมูล

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ใน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562