โครงการวิจัย: การพัฒนาการท่องเที่ยวฟลูมูนปาร์ตี้ เกาะพะงันประเทศไทย

ชื่อผู้เขียน: นางกิตติกร ไสยรินทร์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หน่วยงาน: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานสุราษฏร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 30 เม.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้นำไปสอนในรายวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์เชิง3 มอบงานวิจัยจะมีข้อเสนอแนะให้กับ ททท. สุราษฏร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: เน้นข้อมูลในการเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยงฟลูมูนปาร์ตี้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562