โครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากลองกอง

ชื่อผู้เขียน: นางจีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาชีววิทยา

หน่วยงาน: --ไม่ระบุข้อมูล--

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 30 ก.ค. 2558

แหน่งทุน: แผ่นดิน 2556

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: การแปลรูปผลไม้ที่เป็นที่ต้องการของเกษตรกร และได้ช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องของการผลิตราคาตกต่ำและเป็นการส่งเสริมอาชีพเสริมให้เกษตรกร คิดว่ามีประโยชน์กับชุมชนและสังคมเป็นอย่างยิ่งหวังว่างานวิจัยคงจะดำเนินไปข้างหน้าและตลอดไป

การนำไปใช้ประโยชน์: ออกแบบสูตรและเยลลี จากลองกอง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562