โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การกระจายตัวของหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ธนา จารุพันธุ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน: ชมรมพืชกินแมลงภาคใต้

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 5 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: สามารถนำข้อมูลที่ได้นำเสนอแผนภาพรวมตำแหน่งการกระจายของหม้อข้าวหม้อแกงลิง และเรียกแสดงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้แสดงถึงตำแหน่งที่ยังอยู่ในแหล่งธรรมชาติพื้นที่ปัจจุบัน และสดวกในหารศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562